Mẫu đồng phục bác sỹ phẩu thuật nằm trong bộ sưu tập sản phẩm đồng phục bệnh viện của Sức Sống Mới, cùng xem chi tiết thêm…