Mẫu đồng phục công sở ĐC 016 của Sức Sống Mới là mẫu đồng phục dành cho nam công sở, hiện đại và thanh lịch…