Mẫu đồng phục buồng phòng mới với tay dài lịch thiệp nằm trong bộ sưu tập sản phẩm đồng phục khách sạn của Sức Sống Mới..