Sức Sống Mới cung cấp bảng màu vải online để Quý khách hàng xem và lựa chọn, nhanh chóng và tiện lợi.

BẢNG MÀU VẢI COTTON

Bảng màu vải chi tiết các màu hiện hành thun cotton dùng trong may áo thun, áo lớp, áo cặp...

BẢNG MÀU VẢI KAKI

Bảng màu vải chi tiết các màu hiện hành vải kaki, dùng trong may quần áo bảo hộ lao động, may tạp dề...

BẢNG MÀU VẢI THUN CÁ SẤU

Bảng màu vải chi tiết các màu hiện hành thun cá sấu dùng trong may áo thun, áo lớp, áo cặp...

BẢNG MÀU VẢI THUN TRƠN

Bảng màu vải chi tiết các màu hiện hành vải thun trơn dùng trong may áo thun, áo lớp, áo cặp....