BẢNG MÀU VẢI
BẢNG MÀU THUN COTTON 100%
BẢNG MÀU THUN COTTON 65/35
BẢNG MÀU THUN CÁ SẤU 65/35
BẢNG MÀU THUN CÁ SẤU 4 CHIỀU 65/35
BẢNG MÀU THUN POLY THÁI
BẢNG MÀU THUN MÈ

BẢNG MÀU THỰC TẾ